DHL ดีเอชแอล

ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย DHL ดีเอชแอล สาขาและจุดรับส่งพัสดุ จ.บุรีรัมย์

สาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุของ DHL ดีเอชแอล ใน ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ค้นหาที่ตั้ง แผนที่ DHL เวลาทำการของ ดีเอชแอล โคกขมิ้น ได้ที่นี่

ส่งของ พัสดุ จาก ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ด้วย DHL ดีเอชแอล หรือรับพัสดุ สินค้า ที่จัดส่งโดย ดีเอชแอล มายัง โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์
เราให้บริการ เช็คพัสดุ ตามเลข ดีเอชแอล ค้นหาสาขาและจุดรับส่งพัสดุ DHL ได้ฟรีที่นี่ นอกจากนี้ยังสามารถ เช็คเลขพัสดุดีเอชแอลโคกขมิ้น ตรวจสถานะพัสดุของ DHL ได้ทุกสาขาในโคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
โดย DHL โคกขมิ้น ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุต่างๆไปยังลูกค้าทุกหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ

DHL ServicePoint สาขาบุรีรัมย์
ประเภท -
ที่อยู่ 522/5-6 หมู่ 9 ตำบลเสม็ด เมือง บุรีรัมย์ 31000
เปิดทำการ
จันทร์08:30 - 17:30
อังคาร08:30 - 17:30
พุธ08:30 - 17:30
พฤหัสบดี08:30 - 17:30
ศุกร์08:30 - 17:30
เสาร์08:30 - 17:30
อาทิตย์ปิด
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
DHL ServicePoint สาขาสุรินทร์
ประเภท -
ที่อยู่ 735 หมู่ 19 ตำบลนอกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
เปิดทำการ
จันทร์08:30 - 17:30
อังคาร08:30 - 17:30
พุธ08:30 - 17:30
พฤหัสบดี08:30 - 17:30
ศุกร์08:30 - 17:30
เสาร์08:30 - 17:30
อาทิตย์ปิด
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
DHL ServicePoint สาขาเมืองสุรินทร์
ประเภท -
ที่อยู่ 126/1 หมู่14 นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
เปิดทำการ
จันทร์09:00 - 18:00
อังคาร09:00 - 18:00
พุธ09:00 - 18:00
พฤหัสบดี09:00 - 18:00
ศุกร์09:00 - 18:00
เสาร์09:00 - 18:00
อาทิตย์09:00 - 18:00
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
DHL SHIPPOP สาขา สุรินทร์
ประเภท -
ที่อยู่ 183 ถนนเทศบาล1 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
เปิดทำการ
จันทร์08:00 - 20:00
อังคาร08:00 - 20:00
พุธ08:00 - 20:00
พฤหัสบดี08:00 - 20:00
ศุกร์08:00 - 20:00
เสาร์08:00 - 20:00
อาทิตย์08:00 - 20:00
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
DHL SHIPPOP สาขา บจก.ชนะชัย2559
ประเภท -
ที่อยู่ 6/6 ถนนลูกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
เปิดทำการ
จันทร์08:00 - 18:00
อังคาร08:00 - 18:00
พุธ08:00 - 18:00
พฤหัสบดี08:00 - 18:00
ศุกร์08:00 - 18:00
เสาร์08:00 - 18:00
อาทิตย์ปิด
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
DHL ServicePoint สาขานางรอง บุรีรัมย์
ประเภท -
ที่อยู่ 681/12 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110
เปิดทำการ
จันทร์08:30 - 17:30
อังคาร08:30 - 17:30
พุธ08:30 - 17:30
พฤหัสบดี08:30 - 17:30
ศุกร์08:30 - 17:30
เสาร์08:30 - 17:30
อาทิตย์ปิด
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
บุรีรัมย์ซัพพลายอีเล็คโทรนิค
ประเภท -
ที่อยู่ 470/7/7-8 ถนนจิระ ตำบลในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000
เปิดทำการ
จันทร์09:00 - 19:30
อังคาร09:00 - 19:30
พุธ09:00 - 19:30
พฤหัสบดี09:00 - 19:30
ศุกร์09:00 - 19:30
เสาร์09:00 - 19:30
อาทิตย์09:00 - 19:30
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
ดิ แอร์พอร์ต คอมพิวเตอร์
ประเภท -
ที่อยู่ 218/1-5 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
เปิดทำการ
จันทร์09:00 - 18:00
อังคาร09:00 - 18:00
พุธ09:00 - 18:00
พฤหัสบดี09:00 - 18:00
ศุกร์09:00 - 18:00
เสาร์09:00 - 18:00
อาทิตย์09:00 - 18:00
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
สุรินทร์ อินเตอร์มีเดีย
ประเภท -
ที่อยู่ 282 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
เปิดทำการ
จันทร์08:30 - 19:00
อังคาร08:30 - 19:00
พุธ08:30 - 19:00
พฤหัสบดี08:30 - 19:00
ศุกร์08:30 - 19:00
เสาร์08:30 - 19:00
อาทิตย์ปิด
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ
บีเอส สึกษาภัณฑ์
ประเภท -
ที่อยู่ 200, 202 ถนนพุทธมณฑล ต. ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
เปิดทำการ
จันทร์08:00 - 17:30
อังคาร08:00 - 17:30
พุธ08:00 - 17:30
พฤหัสบดี08:00 - 17:30
ศุกร์08:00 - 17:30
เสาร์08:00 - 17:30
อาทิตย์ปิด
เวลาตัดรอบ 11:00
เบอร์โทร 02-029-0999
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ ขนส่งภายในประเทศ

banner