Nim Express นิ่ม

อ.กระแสสินธุ์ Nim Express นิ่ม สาขาและจุดรับส่งพัสดุ จ.สงขลา

สาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุของ Nim Express นิ่ม ใน อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ค้นหาที่ตั้ง แผนที่ Nim Express เวลาทำการของ นิ่ม กระแสสินธุ์ ได้ที่นี่

ส่งของ พัสดุ จาก อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ด้วย Nim Express นิ่ม หรือรับพัสดุ สินค้า ที่จัดส่งโดย นิ่ม มายัง กระแสสินธุ์ สงขลา
เราให้บริการ เช็คพัสดุ ตามเลข นิ่ม ค้นหาสาขาและจุดรับส่งพัสดุ Nim Express ได้ฟรีที่นี่ นอกจากนี้ยังสามารถ เช็คเลขพัสดุนิ่มกระแสสินธุ์ ตรวจสถานะพัสดุของ Nim Express ได้ทุกสาขาในกระแสสินธุ์ จ.สงขลา
โดย Nim Express กระแสสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุต่างๆไปยังลูกค้าทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ กระแสสินธุ์ เกาะใหญ่ เชิงแส โรง

Nim Express สาขา DC พัทลุง
ประเภท Nim Shop
ที่อยู่ 341/35 ม. 3 ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ. พัทลุง
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop point สาขาระโนด
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 47/2 หมู่2 ถ.เพชรเกษม ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Shop พัทลุง
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 125/14-15 ม.2 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop point สาขาม่วงลูกคำ
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 164 หมู่5 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop point สาขาไสยวน-พนมวังก์
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 98 ม.3 บ้านไสยวน ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop point สาขาไสป่าสูง-ตะแพน
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 76 ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop Point สาขาลำสินธุ์
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 282/1 หมูที่ 1 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop Point สาขาศรีนครินทร์
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 351 ม.1 ต.ลำสินธ์ุ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ

สาขาและจุดรับส่งพัสดุนิ่มแบ่งตามตำบลในกระแสสินธุ์


banner