Nim Express นิ่ม

สาขา Nim Express จุดรับส่งพัสดุ นิ่ม ลำพูน

ค้นหาจุดที่ตั้ง สาขา Nim Express ลำพูน และจุดให้บริการรับส่งพัสดุของ นิ่ม ในลำพูน

ส่งของ พัสดุ จาก ลำพูน ด้วย Nim Express นิ่ม หรือรับพัสดุ สินค้า ที่จัดส่งโดย นิ่ม มายัง ลำพูน
เราให้บริการ เช็คพัสดุ ตามเลข นิ่ม ค้นหาสาขาและจุดรับส่งพัสดุ Nim Express ได้ฟรีที่นี่ นอกจากนี้ยังสามารถ เช็คเลขพัสดุนิ่มลำพูน ตรวจสถานะพัสดุของ Nim Express ได้ทุกสาขาใน จ.ลำพูน
โดย Nim Express ลำพูน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุต่างๆไปยังลูกค้าทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ ทุ่งหัวช้าง บ้านธิ บ้านโฮ่ง ป่าซาง ลี้ เมืองลำพูน เวียงหนองล่อง แม่ทา

สาขาและจุดรับส่งพัสดุนิ่มแบ่งตามอำเภอในลำพูน


banner