Nim Express นิ่ม

อ.คูเมือง Nim Express นิ่ม สาขาและจุดรับส่งพัสดุ จ.บุรีรัมย์

สาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุของ Nim Express นิ่ม ใน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ค้นหาที่ตั้ง แผนที่ Nim Express เวลาทำการของ นิ่ม คูเมือง ได้ที่นี่

ส่งของ พัสดุ จาก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ด้วย Nim Express นิ่ม หรือรับพัสดุ สินค้า ที่จัดส่งโดย นิ่ม มายัง คูเมือง บุรีรัมย์
เราให้บริการ เช็คพัสดุ ตามเลข นิ่ม ค้นหาสาขาและจุดรับส่งพัสดุ Nim Express ได้ฟรีที่นี่ นอกจากนี้ยังสามารถ เช็คเลขพัสดุนิ่มคูเมือง ตรวจสถานะพัสดุของ Nim Express ได้ทุกสาขาในคูเมือง จ.บุรีรัมย์
โดย Nim Express คูเมือง ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุต่างๆไปยังลูกค้าทั้ง 7 ตำบล ได้แก่ คูเมือง ตูมใหญ่ บ้านแพ ปะเคียบ พรสำราญ หนองขมาร หินเหล็กไฟ

Drop Point สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ เลขที่ 15 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop Point สาขาสตึก
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 344/67 ม.1 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop point สาขาท่าตูม
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 270 ม.7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ

สาขาและจุดรับส่งพัสดุนิ่มแบ่งตามตำบลในคูเมือง


banner