Nim Express นิ่ม

อ.นาโพธิ์ Nim Express นิ่ม สาขาและจุดรับส่งพัสดุ จ.บุรีรัมย์

สาขาและจุดให้บริการรับส่งพัสดุของ Nim Express นิ่ม ใน อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ค้นหาที่ตั้ง แผนที่ Nim Express เวลาทำการของ นิ่ม นาโพธิ์ ได้ที่นี่

ส่งของ พัสดุ จาก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ด้วย Nim Express นิ่ม หรือรับพัสดุ สินค้า ที่จัดส่งโดย นิ่ม มายัง นาโพธิ์ บุรีรัมย์
เราให้บริการ เช็คพัสดุ ตามเลข นิ่ม ค้นหาสาขาและจุดรับส่งพัสดุ Nim Express ได้ฟรีที่นี่ นอกจากนี้ยังสามารถ เช็คเลขพัสดุนิ่มนาโพธิ์ ตรวจสถานะพัสดุของ Nim Express ได้ทุกสาขาในนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
โดย Nim Express นาโพธิ์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าและพัสดุต่างๆไปยังลูกค้าทั้ง 5 ตำบล ได้แก่ ดอนกอก นาโพธิ์ บ้านคู บ้านดู่ ศรีสว่าง

Nim Express สาขา DC พล
ประเภท Nim Shop
ที่อยู่ 283 หมู่ 12 ต.โจดหนองแก อ.พล
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop Point สาขาหนองสองห้อง
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 309 (ห้อง2) ม.3 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop Point สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ เลขที่ 15 ม.1 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop point สาขานาดูน
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 66 ม.6 ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop Point สาขาเมืองพล
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 2/32 ถ.พาณิชย์เจริญ ต.เมืองพล อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ
Drop point สาขาบัวใหญ่
ประเภท จุดรับส่งพัสดุ
ที่อยู่ 17/4-5 ถ.เทศบาล5 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เปิดทำการ -
เวลาตัดรอบ -
เบอร์โทร 02-096-3333
แผนที่ ดูแผนที่ เส้นทาง หน้าร้าน
บริการ

สาขาและจุดรับส่งพัสดุนิ่มแบ่งตามตำบลในนาโพธิ์


banner